Om galeasen Förlig Wind, Pataholm

Café Förlig Wind har fått sitt namn från Galeasen Förlig Wind, det sista seglande handelsfartyget utan hjälpmotor i Sverige. Galeasen byggdes 1892 på Olssons varv i närliggande Timmernabben av skeppsbyggare Johan Jonsson. Ursprungligen var Timmernabben också hemmahamn, men 1916 hamnade Förlig Wind i Pataholm, där hon mest gick på trafik till och från Öland.

1956 köptes hon in av hembygdsföreningen i Pataholm för att bevaras för eftervärlden. Men bristande resurser och vädrets makter ville annorlunda. Efter några fick fartyget huggas upp. Idag bevaras detaljer från Förlig Wind på det lilla muséet i Pataholm. Och namnet lever vidare genom en gata i Kalmar och, naturligtvis, genom Café Förlig Wind i Pataholm.

Instagram
WhatsApp